Projektbeskrivning

Vid badrumsarbete jobbar vi på Byggtryggt med BKR-standarder för våtrum.
Alla badrum kontrolleras av behörig besiktningsman efter utfört arbete.

badrum2

Noggrant och rätt genomfört enligt nuvarande BKR-standard

badrum3

Våra badrum kontrolleras alltid av en behörig besiktningsman.

bad4

portfolio2